Winspiratie


Working Colours for Working Teams
working colours
Goed werkende teams zijn van cruciaal belang bij het omzetten van strategische doelen in concrete resultaten. Working Colours helpt teams optimaal te functioneren, door de juiste focus op teamdoelen, gebruik makend van de individuele kwaliteiten van de leden en met aandacht voor de teamdynamiek.

Wat biedt Working Colours?
Het teamontwikkelingstraject van Working Colours biedt inzichten en handvatten om beter gebruik te maken van elkaars kwaliteiten ter verhoging van de teamprestaties.

Wat levert het de teamgeest op?

 • Meer betrokkenheid.
 • Goede, duurzame samenwerking door het benutten van elkaars kwaliteiten
 • Gezamenlijkheid in doelen.
 • Actiever ondernemerschap: oplossingen zien en kansen benutten.
 • Gedrevenheid: passie met daadkracht.

In het teamontwikkelingstraject van drie dagdelen wordt gebruik gemaakt van creatieve werkmethodes geïnspireerd op onder andere de theorieën van Carl Gustav Jung en de methode Appreciative Inquiry. Dit vindt plaats op een prachtige en inspirerende locatie in het midden van het land.

Working Colours is een samenwerkingsverband van Yvonne Veenendaal (Orizzonte) en Henrike van de Kraats (ComMotivatie).

Hoe wordt een groep een team?

Wat is nu eigenlijk vertrouwen? In het woordenboek kom je de omschrijving tegen ‘geloven in de betrouwbaarheid van een persoon’. Maar het is ook vooral bekend zijn met wat die persoon drijft, kan, doet, wil en vindt. In onze team ontwikkel sessies merken wij regelmatig dat teamleden niet van elkaar weten over welke talenten hun collega’s beschikken, behalve dat wat er op de werkplek verwacht mag worden. Zo bleek een team erg te worstelen met het organiseren van evenementen om meer naamsbekendheid te krijgen. Een ervaring waarbij het een en ander mis was gelopen, bleef in de hoofden van de betrokkenen spelen en de overleggen overschaduwen. Laat nu één van de teamleden opleiding en ervaring met het organiseren van evenementen hebben. Pas door het probleem nog eens goed door te spreken en de tekortkomingen onder ogen te zien, werden ideeën over verbeteringen gedeeld en voelde het teamlid zich voldoende veilig om haar talent(kennis en ervaring)aan te bieden.

Vertrouwen geven, vertrouwen ontvangen.

In de praktijk blijkt dat het zeker niet eenvoudig is om van een groep een team te maken. Een team is een groep mensen die door middel van samenwerking hetzelfde doel probeert te bereiken. “ Patrick Lencioni heeft in zijn boek” de 5 frustraties van teamwork” aan de hand van een model de fases, hobbels en rollen voor een succesvol team inzichtelijk gemaakt. Dit model bestaat uit een piramide, onderverdeeld in niveaus. Van belang daarbij is dat voordat aan een hoger niveau gewerkt kan worden, het onderliggende niveau eerst volledig ingevuld en geborgd moet zijn.

In de praktijk komen wij juist veel leidinggevenden tegen met de focus op verantwoordelijkheden van de teamleden en de te behalen eindresultaten. Veelal leidt het tot frustratie wanneer de manager ondanks zijn inspanningen geen verbeteringen ziet. Daaruit blijkt dat er eerst gewerkt moet worden aan de menselijke waarden.

De basis van de piramide is VERTROUWEN .

piramide van vertrouwen Vertrouwen
Vertrouwen leren geven en ontvangen in balans betekent persoonlijke groei en heeft betekenis binnen teams en organisaties. Afwezigheid van onderling vertrouwen veroorzaakt behoefte aan onkwetsbaarheid. Wanneer men niet bereid is zich kwetsbaar op te stellen binnen een team, door in openheid zwakke kanten en fouten toe te geven, kan er onmogelijk een basis van vertrouwen opgebouwd worden. Het gaat hier dan met name over onbekendheid over de ander. Pas als men bekend is met drijfveren, passies, normen en waarden van de anderen kan men elkaars aanvullende krachten herkennen.

Wat is vertrouwen geven?
De overtuiging hebben dat de ander:

 • in staat is de juiste keuzes te maken;
 • op tijd informeert;
 • in eigen behoeften kan voorzien;
 • hulp inroept wanneer dat nodig is.
Wat is vertrouwen ontvangen?
Een geschenk, de ander ziet dat jij in staat bent om:
 • zelf keuzes te maken;
 • zelf in je behoeften te voorzien;
 • hulpvragen te formuleren;
 • hulpvragen te stellen.


Working Colours is in staat u te begeleiden bij het creëren van een hecht team, een zichzelf versterkende eenheid.